is toegevoegd aan uw favorieten.

De eenzame familie op de Çevennes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 83 )

zamelt het andere. Zie, dat is mijne bezigheid, de geliefden des Heeren te vereenigen, en tot groote beproevingen voortebereiden. Boven alles leer ik hen, dat zij, in de liefde van den allerltevenswaardigfteri alleen, zig elkander rein, innig en eeuwig kunnen liefhebben. Ik geef hun kragt, om zig door het kwaadfprekend oordeel der waereld over eene liefde, die zij niet kent, niet mismoedig te laten maken, en den vonk der Goddelijke natuur, die voor deze waereld niet ontvonkt was, levendig te houden. Allerliefst vertoef ik bij eenige naauw verbonden geliefden des Heeren. De Heerlijke , dien zij zoeken, is hunne lieffte gedagte en bijna hun eenig gefprek. Ik gevoel dikwijls trek, om mij aan hun te verroonen, maar ik mag niet. Dan zweef ik onzigtbaar rontom hen, en hoor met verrukking, hoe openhartig zij van hünne gebreken fpreken, hoe hartelijk zij bidden, en hoeerttftig zij elkander tot geloof en hope, tot ftandvastigheid in de liefde opwekken. Thans kom ik van hun af, nadat ik, op hun gebed, hen verfterkt had. Ik bad den troost, dien ik bij deze geliefden des Heeren vond, zeer nodig, want ik was zeer bedroefd.

Kl. Hoe kunt gij, bode des Heeren! toch bedroefd zijn? Het treuren is immers alleen der ftervelingen deel, maar de onftervelijken hebben altijd overvloed van vreugde.

£ n g. Wij verheugen ons over het kind dat tot den Vader wederkeert. Wij verheugen ons over Fa de