is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van den hoog edelen gestrengen heeren [...] der hoge Indiasche regeering, zo tot, als buiten, Batavia [...] zo als de zelve, onder ultimo december 1797., alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5ï )

Het Tweede Bataillon Javanen van Cepitam de Lort,

Capitain Joücph de Lort, l74,6 Lars. Luit. johan Fredrik Duiing, l7otf iun: Fredrik Rode, 6 L»ir. facob TJavid Beek, i79<j Luit. Krtdrik Emunucl Vrolyk, 1707 /«W. Louis Rarb.Tit, ^««W. Aartlof van Schellebeek , I7c* Curti Anthoon Fnsmeyer, j7y7 ^«a»d. Abraham Hoifcbeek, *Vg£

Derde Bataillon Papangers

van Capitain Berg. Capit: Willem Berg, 170Ö Capit: Luit: Ubertus Blus, Xa?. johan Fredrik Mens, ,7yö Z-a//; Ary van der Sticgei, tJZ ^/. Wilhelm Heinriclfültmans, 7^ {W. johannes Wiegant, ' ,3

Frans Kelder, 1706 *W. Leonard Boudewyns, Ï7L fW/ joacbim ochwartic, 17*7

Bet l^terde Batailhn Papangers n . v?1 Capitain Scbmidt, Capitam, Johannes Schrmdc f7n< Uit Jacob Fredrik Eberhardr, ^5

^^^^ &

Johannes de jong,