is toegevoegd aan je favorieten.

Naamboek, van den hoog edelen gestrengen heeren [...] der hoge Indiasche regeering, zo tot, als buiten, Batavia [...] zo als de zelve, onder ultimo december 1797., alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 109 )

Vaand, romelis van Dana, I7«l> Vaand. Jonan Marksf I7ï*7

Te Djocjocarta, Cap. Luit. Fërdinand Karieich, 179* Luit. facob Kortromp, 17pa Vaand. Johan Valentyn i)avid Grossman, 179* Vaand. Louis jofcph Dettcle, I797,

Ie Salatiga, Cap: Luit. T eonard Johannes jacobus

Immink, 178$

Commandant, 1792 Te Boejolalie,

Luit. johan Phdip Nobel, 1785

Commandant, 179 %

Te Oenarang, Vaand. tit. jan Hendrik Giefeke, 1797 Te Sourabaija, Commandant over de Militie in den Ooflboek^ Pierre Guillaume jofeph Bernard de

Chafteauvieux, 179* Capitain, 178* Z,»2>.Hendrik Andries Warlich, 1707 Vaand Cornelis Croon, *79f Vaand. johan CselarvanWikkcrman, 17*6 Vaand. jan Roelofs, 1797 Vaand Jacques Ferrand, 1797 Vaand Chriftiaan Fredrik Bredauw, 1797 Luit: Carel Erhart, 1791 fiaat naar Randa te vertrekken,

G 5 Lm£