is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van den hoog edelen gestrengen heeren [...] der hoge Indiasche regeering, zo tot, als buiten, Batavia [...] zo als de zelve, onder ultimo december 1797., alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f "5)

L Y S T E

der van hier vertrokkene Perfoonen na*r de Bmten-comptoiren»xsedert primo January tot ultimo December. *797. Naar Macasfer 9

Hendrik dc Groot, Capitain Luitenant van de Arthillery en Opziender der -werken aldaar.

Naar Bwjermas/ing, Willem Bloem , Ryiuersz: , Onderkoopman, in Commh/ie.

Naar Javas Noord Oost kuvt9

jean Baptist Ricard, Luitenant Militair, em ter dienst presteering naar Muc^sjer over tegaan.

Daniël Francois van Alphen, Onderkoopman luiten - emplooi,

Naar Cberibon,

Pieter Walbeeck, Oud Secretaris van de Hoogi^Commis/ie en geëltgeerd Refident aldaar ,

Naar Bantam, Anthony Rendorp, Ordinair vuurwerker, jtan Baptiste Pinchetti, Opperchirurgyn en Lyf-artz van de Kening.

H 2 LYS-