Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 6>

23 De ErH TTeer Mr. DIRK van CLÖÖN,

van Batavia, tot Generaal in't Vaderlandaan' gefield 1731 in de Regeering getreden den 28 Mai, en voorgefield den 24 t uli 1732 overleden den 10 en begraven den i4Maart 173^

24 De Edel Heer ABRAHAM FATRAS, van

Oe>a„4y,.,torGeneraal aangeft.den 11 Maart 173 j" Voorgeiif id den 30 Augultus 1736 overleden den 3 en begraven den 6 Mai 1737

XJ De Edel Heer ADRIAAN V ALCKENIER, van Amfferdam, tot Generaal aangeileld den 3 Ma:, en voorgeileld den 28 September 1737 gerepatrieerd den 6 November 1741

SÓ De Edel Heer JOHANNES THEDENS, van Fredrikflad, na de ordre uit Nederland, tot Generaal aangeileld den 6 November 1741 Öntjlagen den 28 Mai 1743 overleden den 19 en begraven den 2 3 Maart 1748

»7De Edel Heej G USTAAF WILLEM BARON van IMHOFE, van Lier, in Nederland aangeileld den 2 December 1 1740 dog inmiddeus naar derwaartJ vertrokken den 12 januari _ 1741

vervolgens het Generalaat in't Vaderlandgeaccepteerd den 13 December 1741 by Hunne Hoog-Mogenden geauthorifeerd den 26 April 1742 alhier uit Nederland gearriveerd, ingehaald en voorgeileld den 28 iVlai 1743 door Hunne Hoog - M ogeuden t ot G eneraa 1 o vet de Intantery van den Staat aangelteld dén '22 Maart 1748 overleden den 1 en begraven den 5 Novemb. 1750

88 De Edel Heer JACÜB MOSSEL, van

kui-

Sluiten