is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van den wel-edelen heeren der hoge Indiasche regeering, zo tot, als buiten, Batavia [...] zo als de zelve, onder ultimo december 1800, alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9» *>

Ie yafenat>ttH,tni% Diederfch johan Kèlhn», SèiretaWmsn

Ju/lttte, f,g

rohanncs van der Spar, ter,U klerk veen

Hot'tie •

Johannes Philippu, Kroon, J^J Nesotie - uvs, drager , . „ 0.

'urgcn Cnv

&,Mt~0verjra.Z9f en Setreiaht va*" * * Weeskamer, ga

* * • • • • tLtrfle khrkvan Polttteeé Secretaris Van jmue fj? p%ham. Dicdenk van Coevcrden, 1*

Ibraham van C.eve.df'n 'I f

Soldy-overdi a%er , i" * ff

Meter Arend de Moor,

«n Pieter Simofi Kademky , r.sl Iweede Paièuismee/ler, ,7jJ ' _ _ Mat ure,

famtie-boekhouder, ' ' ' C^ « Rdnk Gerard de Niefe,

rij eer de, >

ï ■ »W Tutucoryn , '}

itnncus Dominicus Jdé, jr;..x

ri JJ°*