Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maas van Compagnies Boekdruk* kery in bet Kajleely

Pieter van Gecmen,

Baas-boekbinder ter Secretarye van Hunne Hoog-Edelheden

Jan Eppinger, 1780 ExtraÜ-fattuur-houder 9

Albertus Henricus Veuge, ij%7

Overdragers.

Op het Lo&e-compfoir. Albertus Frangois de Jager, tweede., 1787

Op het Garnizoen-comptoir, Johannes van Banchem, Tweede, \jZ6

Op het Ho/pi taais ■ comptoir, Claas Tans van Sinttruyen, Eerfte, 1777 Rjidolff Chviftiaan van der Huilt,

Tweede, 1777 Op bet Inlandfch Militair Soldy-comptoir, Johannes Ne)land, 1784

Scheeps-foldy-boekhoudérs 5

Hendrik Michiel Richard, 178* Abraham Gaukes, . 1783

Carel George Sandncr, 1785

Ca*

Sluiten