is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1787. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f I-ip)

Naar Java\ Noord' Qofl-Kufl ,

De Edel Heer lan Greeve, Raad Extra-ordinair van Ne dei l vndfch lndië, mitsgaders Gouverneur en Direcleur,

Barend Jan van Nieuwkerken genaamt Nyvenheim, Onderkoopman lueede Pakmeefler, m Fegotie Overdrager

Pieter Hendrik Schelkes, Ondetkoopman, Soldy-hoekhouder en Gezivooren Scriba te Sourabaya,

Godofredus vin MafTau, Onderkoopman en

Soldy-hoekhouder, Roeland Palm, Onderkoopman buiten -emplooi ,

Naar Bantam,

Willem Jan Hendrik van Cattenburg, Onderkoopman en Fiscaal, Fredrik Chambon, Vaandrig Militair,

Naar Japan,

Joban Fredrik Baron van Reede tot de Parkeier, Opperkoopman en Opperhoofd,

Petrus Theodorus Chafle, Koopman en Pakhuismee/ler,

Hendrik W illem Dronsberg, Junior, Onderkoopman en Dijpenjier ,

Coenraad jonas, Boekhouder en Snib*,

Hf