is toegevoegd aan je favorieten.

Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1788. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'U* )

Bedien/Iers der Sterfhuizen en Be*

zorg fiers der BegraaveniJJen,

Anna Maria jofina Frappé, van de

Ooft-zvde* 1784 Anthonia Vos, van de Wefl-zyde, 1788

Verhuurders der Rouw agens , Auguft FredrichLochman, van de Ooft-

zyde, 1780 Andries Ghriftiaan Leyman, vandeWefizyde, *78| Stads Vroedvrouw 9

. : , *1

Aanfpreekers ,

Michiel Frangois Stave, 1784

Jacob Benjamin Kohntie, 1784

Jan Viever, I78y I

Pieter Worms, I7^f I

Chriftiaan Lodewyk Teimig, 178Ö I

Daniël Langeweg, 1786 I

Johan Balthazar Hoppe, 1780 1

Hertz Davids 17881

Zee-officieren.

Commandeur ter Zee, en Opper-equipagemeefter,Philip Hendrik de Haart, 1788 J|i

Capitein ter T^ee en Qnder-equipagemeefter, Willem jacob Andrieffe, 178?!

CapiËM