Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c )

Van het Chineefche Hojpitaal, Buiten-regenten, De Boedelmeefteren der Oncbrifieri' Sterf' , huizen, vide Pag. 37. Binnen-regent, Johan de Jong, 1787

Burger-collegianten en mindere Burgerlyke Bedienden. Het Collegievan Heer en Schepenen.

De Edel Heer Johannes Siberg, Prafident, 1787 Alexander Agerbeek, Vice Pr<efident, 1788 Ysbrand Hendrik Francois Vincent, 1787 Carel Hendrik Specht, I783 Gole Theodore Vermeer, 1788 Chriftiaan Louis Arnold, 17 86

Carel Pieter Reigersman, 1788 Jacobus Martinus Balje, 1788 Cornelis van Riemsdyk, 1788 Bailuna ,

Nicolaas Maas, 1789

Drosjaard der Batpviafche Ommelanden, Casparus Hartman, 1789 Secretaris,

Mr. Wybrand de jongh, Koopman, 1780 Rangh bbende mast de fungeerende Schepenen, Jean Tüeophile Vernede, 17K0 Jan Reynier Co o rtfen , 1789 Godfried ChriftorTel Fetmenger, 1789

Oud Schepenen, Mr. Jan EdzardusJeremias Verklccke, 1770* JB 4 jean

Sluiten