Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8P)

Felix Valentyn Aó&msz, van de Buiten»

portuzeefche Kerk, *77%

DavidRoute, van de Kafteels Kapelle, 1787

Coriolon Daniëls, van de Maleitfche-

en Hofpitaah' Kerk , 1787

Chriftiaan Lodewyk Teimig, van de

Lutherfcbe Kerk, 178$

Doodgravers 9

Hertz Davids, van bet Hollandfche Kerk' hof, 17? 8

Reinier van Vliet, van bet Binnen-por-

tugeefche Kerkhof, 1788

Izaac Jansz, van het Buiten-portu-

geefche Kerkhof, *78$

Regenten van de Gods-buizen,

Buiten-regenten van de Hofpitaaien, De Edel Heer Jan Hendrik Wiegerman, 178» Andreas Cantebeen, I78f Jacobus Anthonius Beyvanck, 1786 Nicolaüs Engelhard, 1791 Willem Jacob Andriesfe, ijpt Cornelis Jofi, 17e»

17

Scriba,

Willem Bernard Johan Garriflon, 178$

Onderkoopman, 1787

Binnen-regent van bet Binnen-hofpitaal, Johan Bernard Decker, i-pt, Bj 'Bi*

Sluiten