Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ?o

Pieter Daniël Boudeweins, 1791

Nahim Bakti Naja Widjaia, 1777 Mohammad PridanToifaletteBabandam, ijSf

Mohammad Alic, 1791

Oein Tangko, 1794

Tee Honko, 179Z Secretaris,

Pieter Philip du Puy, 1788

Onderkoopman, I7%f Eerfte Klerk en Overdrager,

Gcrardus van Rekelinghuizen, 179* Booden,

Fhilippus Lambertus Pietersa, 1784

Eerfte, 179 a

Sarauël Alvis, AdjunB, t~9%

%n de Amphioeit-focieteit 9

Dire Steur,

De Edel Heer Adriaan de Bock, 175»*

Jtdminiftrerende Hoofdpartictpante* ,

Jan Hendrik Senn van Bafel, 1784

Carel Hendrik Specht, 1791 Kas/ter,

Pieter yan de Weert, 1.780

Boekhouder en Scriba,

Albertus Roieboom, 1786

Vm het Klein Zegel3

Commijfaris, De Edel Heer Jan Hendrik Wiegerman, I78f

Pa*

Sluiten