is toegevoegd aan uw favorieten.

Naamboek, van de wel-edele heeren der hooge Indiasche regeering, zoo tot, als buiten, Batavia [...] zoo als dezelve onder ultimo december 1793. alhier in weezen zyn bevonden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(III)

Onderkooplieden.

Te Hougly,

IklthazarConftanryn Diederik Bouman, 178»

> Distiencier en FaEluurhouder 179* Johan Carel Lodewyk Biume, 1788 Permanent Lywaat-forteerder, I7V1

Buiten Emplooi, Lr.uis Adriën de Brueys,j l78f Johannes iVJuller, ï7p3

Boekhouders.

Te Hougly,

Theunis van den Broeck, I7§i Secretaris van Politie en Kaffier, 1791 Daniël Anthony Overbeek, Eerfie Klerk

van Politie en Secretaris vanjuftitie, I7yt Heinrich Albrecht Dolle, Soldy Hoek-

houder, l?Ql

Ordinaire Gecommitteerde, Hermanus Bloemink, ï79t

In de Kleecten-zml, " Alexander du B jrdicux,' jfpaêfafa 1791

Te Cajimgazaar, Hans facob Holst, j-yw Boekhouder J7 &

Equipagemeefler,

Pieter Levien, I78g Capitein ter Zee,

& 4 Vaem*