is toegevoegd aan uw favorieten.

Gronden der meetkonst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9? ) VLBoek.

Maar indien de Figuur een Regthoek is, zal de gemakkelvkfte weg van allen zyn,tot de gegeeven lyn AB, en de beide zyden NO,NQ van den gegeeven Regthoek, el vierde-evenredige AE te vinden (n-sO5 welke vierde-evenredige de hoogte van den begeerden Regthoek zal zyn. Want, dewyl AB:NO: :NQ. A E is (Conftr.), zo is derhalven r_AB.Ab== —NO.NQ (940-

PROBLEMA VIII.

Een Regtboek te befchryven, gelyk aan de Som, of het verfchil , van twee regtlynige Figuuren.

33 Laat L , en ABC

-p /\ Q. de twee gegeeven Fi-

r -/ \—I' guuren zyn.

" V D / V~E Maak, volgens het

-*- \ / \ voorgaande Problemd *

Ij \A^ ° den Regthoek AE ge-

A lyk den Driehoek

I ABC, en aan beide

"F G zyden van AC, den

Regthoek AG gelyk de Figuur L} dan zal den Regthoek DG gelyk de Som , en den Regthoek FE gelyk het verfchil, der beide Figuuren, zyn(Ax. a. en 5.1.).

COROLLARIUM.

Hier door worden twee lynen, die, met twee gegeeven regtlynige Figuuren, de zelfde reden hebban bepaald. Want, AD:AF::OAE (üneh. ABC):Q AG (7.4O LLJ-

PROBLEMA IX. (O

Een Vierkant te maaken, gelyk aan een gegeeven regtlynige Figuur (A B C D E).

(O Eucl. 14. 1. B.