Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aankomst daa Posten te AMSTERI) A M.

Alle dagen uit de meeste binnen; Steden.

Zondags en Donderdags nit Hongarycn, Luik, Munfter, Gelderland, enz..

Maandag en Vrydag van de Oostzee, Poolen, Rusjand. Zweeden, Denemarken, Hamburg, Breemen, Oldenburg, Cleef, Deventer en Zwol, enz.

Dirgsd?r van Spar ;e, Portugal, Vrankiyk, Beaband en Vlaanderen.

Woensdag van Itaüen.

Vrydag van de Oostzee, Spanje, Portugal , Vrankryk, Braband cn Vlaanderen.

De Brieven uit Engeland, na dat de Wmd is.

Het Generaal Post - Comptoir is tot Amfteldam, agter het Stadhuis, alwaar men alle Brieven befteld en daar ze mede aankomen.

Vertrek derBodens van AMSTERDAM na andere Pfeatfen. Op Zeeland, Dingsdag en Vrydajs te bevragen onder de Beurs.

Op Vriesland,'Dingsdags en Vrydags 's avonds , op de N. Z. Agterburgwal «vei de Baouwcry de Hooyberg.

• 4 <fe

Sluiten