is toegevoegd aan uw favorieten.

Koopmans reeken-konst ten gebruik der lief-hebberen en ter oeffening der leer-gierigen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wiffel op en van Dantzig. 8i

tt** I 7§ • *W ■ J Nota,alfoteVenetien den Dücaat fich verdeelt in z4 g;offi, moet het X 0 X(5 overfchot 3 54 door 24 gemuitipli- ƒ 2" § t X(4 ceert, en dan voorts met den divifor $ $ X g f * | D^I^+i^J-groul 3 79gedivideert werden,danbekomt % f # # <f § men Venetiaanfe Groffi. % t 9 ti

, t S H ■

1416

708 1

1 5

iï X(8 X * § 9 \ 22 £ t s> &

1 .' • ■ i3lbbs3S-.3*l.r.£3Jti^3 19

1©. Dantzig is my fchuldig ƒ3 78 9: 27 g" pools.ik ordonneere hem de felvemy p1. Apoin&e teremitteren , de vrageishoe veel©£ vis hy my rcmirreeren kan en hoe veel ik daar voor hier in banco fal ontfangen by aldien de Cours aldaar werd geflooten a 265~ gros pr. c*S vis ? antwoord/2556: -

Exempli Gratia.

De Schuld is - - ------ ƒ5789:25.

af j prc°. provifie ------- 12:19.

Port van Blieven - - -- - — -4:11.

Courtagieiogrosde iooo£ vis - 2: 24. ï?:24

ƒ3770: 3:datgeremitteert Cours van Dantzig. 30 kan werden.

2Óf j — ■

I . H3i03grolfen.

531 2

220106 fijn | groffen

...... -

\ o<£42tfvls

siiii- 6. . iW

11. Dantzig zend my Reekening over 48. Baaien Po.nfe Wolle voor my aldaar ingeköcnt en afgeladeia.-bedwgendc met ailc óiikoüen L' ca