is toegevoegd aan uw favorieten.

Koopmans reeken-konst ten gebruik der lief-hebberen en ter oeffening der leer-gierigen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wiffel of en van Gemia en Livorno. i o i

P'. Tranfport van Ps "

c&u: 6: 8

; Aan Land brengen - - jAan'rPakhuis tebrengenenm werken 3:10:-iPakhuis Huur - - - - iyi°'\\'r AgiodiMonetadis^*: 6: 8ajKp K 1, DeligatievoordeNatieipc0. - ^ Courtagie af pc0. - = * »• ' *

zyn - - * PsProvifie2pc°.vanPs. 1780:10:4. - - -

87:18: 1

Komt voor *t netto Provenu - - Ps 1692:1*: 3 Nota Den Leerling moet dat openftaande uitreekenen, want daarom heb het (elve ter oeffemnge open gekten. . i7. Genua remitteert my Kronen ,704. a 84 ^uitL^ons op Amfterdam getrokken , in * brieven als Kronen 804: en Krone9°en fegt defelve aldaar ingewiflelt te hebben;,94; %P Ps van B . 0 donnerende my daar van te houden tot dtfpofit.e van A » ^ W hem felven 509 de relt hem op myne " vrageis hoe veel A in Banco korfït, voor hoe veel he™0P^°e ^J. kening in Bankgeld crediteren en hoe veel c£ genuees op^my neRee

^;glGt»ï5f«rtnï»7^ M^nï htCvoormyneReekening hJ^^Tolcen ïooa4oC-'.makeBRronen<5oo. So tot ffiïn«.«»Kronen d'oro te^enuamaket^e-derKrooa d'oro 9:8 R waardig is, in hoe veel c£ genuees fal Genua my mo. ten crediteren ? antwoord _ Exempli Gratia. M G M # K\d'or

Ioï —100 — 600 4 S X(6 w,...,,,, 100 * 0 P P o i $94--l;i R 594- 1.2

■ ftlti 9—

60000 X ^ ^ 20 ' " T

X —- **4o *

i9 4 118:16

X^ | 1 4 7 Il8: ,<J . X^X i£ o: 9:4t

ra *8 o: I;6r

38 " S584: >:»r

19

N 3 l7