is toegevoegd aan uw favorieten.

Koopmans reeken-konst ten gebruik der lief-hebberen en ter oeffening der leer-gierigen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iio Wijffel of en van Hamburg.

■ ■ j 34: *

28184.34 12 ftuiv. 14024$

14092!1} ©5. $ a

7° ï#e#Z61 586:11:-

ƒ7046:1:8 3 4 #17/0 §240480

20

410 .

t n

iO

***** Io ? j »t« j

120 11

»5w*J(* • »' 4 f^H ï •*

15. Hamburg remitteert my D°.2738: 19: <Ja 1224-(uit Cadix getrokken) 4 voormyne3en {- voor zyne Rekening, en ordonneert my de waarde van zyn 4 opVenetien te rernitteren.So de Cours op Venetien is 944 § hoe veel D". kan ik op daar afgeven, en fo de Wittel van Htmburg op Amfterdam komta 3 3* ftuiv- prDr. in hoe veel Marken lu&s moet ik Hamburg voor myne jindü. D\ 2738 :iq: 6 crediteren? antw'.

16. Hamburg ordonneert my Dn. 3009: 12: op Livorno voor zyne Reekening te trekken , pr. Apoinóteoi 300: - op London , en de reft aan hem felven op Hamburg te remitteren 5 So de Wiffel op Livorno is 98- ^op London R 34: y §en opHamb. op Sicht 3 i{ ftuiv., ik vrage hoeveel Daalders dat op Hamburg p'. Refto fal koanen afgeven.

Nota. De Courragie op Livorno is 4^ ftuiv. de 100 D". op Hamburg 2j ftuiv. p'. ïoo D". Port van brieven op Livorno gefranqueert op Milano 8 ftuiv. en van daar 15 ftuiv. voor idei brief, van Hamburg 5 ftuiv. ider brief.

17. Ik remittere voor myne Reekening Hamburg D. 3000: a 35ftuiv.op 3 w. datoinBrief vanA. tenLafte van B. te Hamburg, te betalen aan dito Hamburg myn Correfpondent, welke brief B. met Proteft van non Acceptatie laat keeren, de vrage is hoe veel d°. A.my daar voor fal moeten reftitueren met de Provifie, Courtagie, Briefporten, fo de Wiffel van daar komt a 34 ftuiv. p''Daalder mits aan A. laat valideren 80 dagen voorbetalmgeiantwoord.

18. Hamburg remitteert my voor myne Reekening D. 2581:8 33J. ftuiv. ten Lafte van C. alhier op 1 m. die dito Brief metProteft van non acceptatie laat keeren, ik vrage hoe veel Marken lubs my Hamburg fal moeten op myne Reekening gozt doen met de Provifie, Courtagie,

Brief-