is toegevoegd aan uw favorieten.

Koopmans reeken-konst ten gebruik der lief-hebberen en ter oeffening der leer-gierigen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wiffel op en -van Hamburg. ui

. r P,^»ft koften-So de Wiffel van hier daartoe

defelve örieiiaai r ■ ldoetditoWaardeten vervaldage,

terEerenvan denlukker U. env provifi

f betalen? ure trekt opH. alhier 5 w.dato Ds. 1200: - a53è

fcnTtetoT^Tl^er, lAatdito brief protefteeren.ikaccepbrille ter Eeren van G.Trekker, en betaal ten vervaldage ditob iev£«OP hem G. fo de Wiffel hier is ftj ftuiv; n°P «ikdaarby voege my ne Provifie, Courtagie, PortvanbneP PU Prótefikoften, hoe veel Daalders moet ik negotiëren ? antw'. ^"1 Hamourg fend my Inkoop Reekening over 99 Vaten dnytfc tl ƒ1 J R r . breder by onderftaande Ree-

?ee"2beDSfhSfto 'my geuXn en ilïebbe hem geremi, fnd?ffe ente tydeneiuot diverfeC als aan rijn voer defes

Wvkt efXoeweyi minder gerevaleert is, als de Geets beloopt, egter lT w?arne weeten tot wat Cours dito Reekening van Geers moet

£lenfraa^ ftuiv, P' Daalder.

v Volgt de Reekening. T »„u 4

tllL n„vrfr Geers voor Reekening van de H'. D. E. ri.te Am99VS?^kS geladen in nLvolgende:5 Schepen onder

nevenftaande merk en N«. en aan zyn E. geaddrefleert. ? 2 Vaten wegen brutto iê 26091 \^ 7

Taravoorde Vaten M„ lopc..goet gewicht.

Netto fÊ »3 91 ï • koften inkoops als

f610000a9m.de 100 05 " _ 346:1:-

,9i?aSmr njjdeiooffi - ^

67 Vaten wegen brutto ÜB 5 9S 3 7 U m66

Tarra 4071/ 0 „ „.

555aiopc°.g.g-.

Nettor?êS49iia9m.deloof26 494J-:"'" Voor uitgaande Tol met agio M. 49:

Voorö7Vatena4^^f.a3m.en4d».

.i2M.metbiergeld - - 20'' _

Tranfportere ; - ^ 3,8:

1 r P.iranrrort