is toegevoegd aan uw favorieten.

Koopmans reeken-konst ten gebruik der lief-hebberen en ter oeffening der leer-gierigen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wlfiel op en van Hamburg. 11 \

Inkoop Reekening over naarvolgende Speceryen op order en voor Leekeniqe van de Heer Pieter Trirrau te Hamburg ingekocht gelaen op Solgende j Beurtfchepen.enaanzynE.geaddrefleert. ; VatFoely wegende Brutto03 325 Tarra 4«

NettofB 284829$ 9 § f ! Vat Nagelen Brutto 03 5 25 Tarra 75

Netto03 450375 ft. ƒ 1 Vat Notemuscaren Brutto 7 io Tarra 69

Netto 03 $51 aSfft. ƒ 1 Koop öfiiFardeelen Caneel fg 1096 Tarraai7 03 pr.Fard'. 204

Netto 03 891a 44 ft; ƒ 1 Koop of i*Fardeelend°. - - 03 «096 Tarra 17 fti p'. Fard'. 204

NettofÊ89}a4Sift° f

f

x p' mille armgelt ƒ

ƒ"

Af 17 pc°. voorbetalinge ƒ Önkoften

Ontfangen op 't Huis, en Schuitvracht naar huis te

brengen - - " " ï

~ Waaggeld van alles Pakken in Matten en Stroo &c. van alles en ac-

commodeerender 3 Vaten Voor 5 uitgaande Pafpoorten - - Voor Schuitvracht aan boort - - "

ƒ ,

a xoypc0. komt in Bankgeld - - - » Voor iïpc°. Provifie van ƒ - , „

bedragen in Banco/ P *J' *Jt