Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wiffel op en van Venetien. zz$

moeten crediteren , en , foo den Wiffel van Venetien op hier is 97\ ty , in hoe veel Bankgeld fal ik Venetien moeten crediteren, en Milano debiteren? antw.

31. Venetien geeft my advis, dat Milano op hem voor myne

Rekening heeft getrokken in 4 Brieven als Kro. d'oro 340:

12: a 157I $ , Kro. d'oro 457^ a 157 $ Kro. d'oro

657:18:—aiyrjU, en Kro. d'oro 511:13: — ai5Öj$, de vrage is, in hoe veel Duc. Venetien my fal belaften, en in hoe veel <-£ Courant Milano my fal crediteren? antw.

32. Venetien remitteert my in zyn eigen Brief Duc. 3189: 21 $

a 97! ty, en ordonneert my daar uit te betalen aan A alhier, voor zyne Rekening ƒ 721:8 :8 Bankgeld, aan B te Hamburg goet te doen Marken 2431:14: — voor myne Rekening te houden en hem te crediteren voor Duc. 15» 3: 14 en de reft op zyn Rekening te brengen. Soo de Wiffel op Hamburg is 33*: Stuiv. prDaald., hoe veel fal ik op zyne Rekening prfaldo goet doen? antw. ƒ1307: 5: 8.

33. Ik remittere voor myne Rekening op Venetien de volgende

partyen , als Duc. 1000: —— a 93 ty Duc. 1200: —— a 93{ ty en Duc. 1500: — a 93I ty, alle op Uzo, dat is £ dato, ten vervaldage remitteert my Venetien in Retour aftrekkende ± pr cto voor zyne provifie , i pr cto Courtagie en 11 $ voor betaalde Briefporten, Duc.2000: — a97^ty, Duc. 1000: — a gyl ty, en fegt dat hem op zyne Rekening a 98 ty voor den relt fal belaften , de vrage is, hoe veel hem moet debiteren , hoe veel voor de Remeffen bekome , hoe veel in de ♦ avancere, en hoe veel dat arato de li fouden bedragen ? antw.

34 Venetien is my fchuldig geworden voor het netto Provenu van een party Caneel, Nagelen, en Peper Duc.4081:19 $ Bankgeld , in wiens voldocninge hy my de volgende partyen op differente Tyden remitteert, als Duc. 1200: -— a 96 |ty 1000: —> a <)6 || 620: 7 a 96 as 500: — a 96,5 ty 441: 12 a 9ÖT|ty en 320: — a 96 ity in zyn eigen Brief pr Saldo.

Duc. 4081:19 $. De vrage is tot wat Cours door'malkander dito Cargazoen fal moeten ftellen, op dat het met de voorfchreve Remeffen egatifere ï antw.

F f 35- Ve=

Sluiten