Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MENSCH-

E N

WAERELD - BESCHOUWINGEN,

VAN DEN

PREDIKER»

DAVIDS ZOON,

KOONING te JERUSALEM.

O ijdelheid deezer nietige dingen! Oi ijdelste aller ijdelheeden! Alles , in dezelven, is ijdelheid! — Want tog, wat voordeel heeft de mensch, van al het werk, dat hij verrigt, onder 't licht der zonne? En nogthans is hier des arbeids, even min als der onbeftendigheid, een einde! — Geduurig verdwijnt het eene gedacht, en het andere treed, in deszelfs plaats, op , terwijl de aarde alleen beftendig blijft. Steeds rijst de zon, fteeds gaat zij onder, en fteeds hijgt zij weer, naar de plaatfe, daar zij opgegaan was. Dan eens keert de wind, naar 't noorden, dan eens naar 't zuiden, dan weer loopt hij alledefheekendoor, en keert, tot zijne voorigewen-

din-

s — ■

OOFDST.» I.

3 4

5 6

Sluiten