Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weet gy dan niet, dat den Bisfchop van Salzburg Primas Germanics, ofte den eerften der Bisfchoppen in Duitfchland is, die over hun en hunne Handelingen moet waken, zoo is ook de Pralaat van Salem of Salmansweiler den eerften, of Director van deRyks-prslaten, offchoon den eerften een Biffchop van Duitfchland, en den tweeden Pralaat van het heiligen roomfchen Ryk is, als de anderen.

'dat is de paus-

BuigtU eerbiedig en met befcheidenheid voor hem, en ontfangt zynen Zegen met óotmoet, gelyk als gy dezelven van uwen Bisfchop te ohtfangen verpligt zyt.

Sluiten