Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De As van den Aardkloot hélt met een

hoek van 23* graden, m k fft4£tzrz?j ü

Den ii. Juöv üaat de Noordpool van den As naa de Zon gekeerd. f

— — Dan vallen de Zonneftraalen met de minfte fchulnte op de Noordelyke ftreeken van den Aardkloot. 1 .

—— Dari zyn. hier ook de dagen op het langde: vermits de tyd,.waar in de plaatzen, ten Noorden van den ^Equator tot op 13I graden afftand van den Pool liggende, befchenen worden, langer is, dan. dë Aardkloot tot de helft zyner omwenteling nodig heeft.'

Den qi. September ftaan de Noord • en Zuid - Pool even ver van de Zon. ■ — Dan is de fchuinte der Zonneftraalen , die op de Noordelyke ftreeken vallen , grooter.

— Dach en nacht zyn dan op alle plaatzen even lang , om dat de tyd, dat elke plaats door de Zon befchenen, wordt, juist zo lang is, als de Aardkloot tot zyne /omwenteling nodig heeft.

's Winters ftaat dé Noordpool, van de Zon afge-

Dan is de fchuinte der Zonneftraalen het

grootfte.

— Dan zyn hier ook de dagen het kortst, vermits dè tyd", waarin de plaatzen, ten Noorden den JÊqüator "tot op 231 graden afftand van den Pool liggende, befchenen worden, korter is, als tot de hélft der omwenteling van den Aardkloot vereifcht wordt.

Den 21. Maart ftaan de Noord- en Zuid-pool weder even ver van de Zon.

— De fchuinte der Zonneftraalen is dan weder minder. . • ....

— Dach en nacht zyn dan weder even lang , om dezelfde rede als op den 2.1. September.

-— Deeze tyden noemt men JSTacbt-eveningen,

5 VI.

Sluiten