Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ** )

regt voor haar eene andere linie , van orfr» trend honderd Olyfanten, allen met de hoofden naar den Vyand gekeerd. Hierdoor belette hy de aanval der Romeinen, en de ontdekking omtrettd de beweegingen zyner Legioenen. Aan beide zyden der Olyfanten, eenige weinige ffchréëden agterwaards, plaafte hy de Ruiters , en agter hun het overige zyner gehuurde Soldaaten , die de fchermutfelingen moeiten afwagten. — De Romeinen, dien de fchrik van geheel Afrika geworden waren, bedagten niets dan, volgens gewoon* te, de zege te bevegten, en oordeelden onnooclig, om een groot Leger aan te voeren, deWyl zy de Carthaginenfers altyd met eene fombere Krygsmagt wel hadden Weeten te

dwingen; Zynde de Soldaaten zoo vol

moeds, dat zy geen tyd wilden laaten voorbygaan , zonder flag te leveren. Maar zo haast zy de bewegingen en fchikkingen vart 'Xanthippus bemerkten, befpeurden zy wel draa met meer dan met die van Carthago te doen te hebben; en oordeelden nuttig voor hun, om mede van flagorden te veranderen. Regulut ftelde alle de ligte Troepen in een regte linie, tot een gordyn voor de Romeinen, die agter hun eene evenwydige linie formeerden , ter lengte van vyfcien Battaillons. En daar hy minder volk dan Xanthippus hadt, liet hy tusfchen de Battaillons zooveel opening, dat hy een evengelyk front met de Carthaginenfers maakten. Aan beide de Vleugels verdeelde hy het klyn getal zyner Ruiters; — en aldus toegerust , vielen de beide Legers op elkander

aan. —

Sluiten