is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk en prysverhandelingen, van het genootschap der beschouwende en werkdaadige wiskunde, onder de spreuk: Mathesis scientiarum genitrix, te Leyden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *3 )

voorbeeld daarvan, voege ik hier de volgende ftclr kundige berekeningen bij.

Laat de Last ■= a, de helft der middelijn, A B == b, ende verminderende vecrkiagt in A B C D als c

e—2X . i . i

c—4X enz. zijn,

1. Om de helft der Middelijn EF te viiicien.

' : ' a'b ' ': ft ' ■ n " ■ jjt

c:a=b:— c

2. Oin de halve niiddeüjn van de tweede keer te vinden>

.imsSk .i" ',), *;b ,. . . . . V

c — x : a = b :

•• • . c-x

3. Om de Radius van de derde keer te vinden..

ï -f'>s!-"-bimfifi"ii' *ib vAM R ■ tL-iircifm'tA - ■ Li c—2X : z = o r enz.

C - 2 X

Derhalven groeijen de Radiëu der keeren■ van bet Bos aan, , a b n b a b

als *r- -—— enz. sb'i m

e , c-x, e-2X . .

NB. Ik heb tot dus verre onderfteld dat de vermindering der Veerkragt van de Veer bij elke keer die de Trommel omdraait, haar kragt verminderde , maar zulks gcfehiedt in eenè geduurige vermindering } en .daarom loopt de kerving op het Bos in de gedaante eener fchroeflijn.

De Spreuk dezer goedgekeurde Verhandeling

WaSj, IV : . i ; ..- I " : 7

Phyftc'a fiudmum gaudkirn.

B 4 4- VRAAG»