Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 )

bïnde , en flechts onze Zeeheiden , wier naamen de onfterfelykheid moeten blyven toegeheiligd , trachte te helpen vereeuwigen. Staat my guniiig toe dit uur te herdenken aan zulke Mannen , die hun leeven voor de Vryheid en voorfpoed dezer Landen op den ohmeetelyken Oceaan durfden waagen; — aan zulke . Mannen , die meerder het behoud van het lieve Vaderland dan de gevaaren , waarin zy zich begaven, in acht namen; die nimmer door, maar geduurig tegen, groots; overmacht {treden , en de ontzachlyktfe Vloten" overmeeflerd hebben, —> Wie , die in het geluk zyns Volks waarlyk deelt, kan zonder de teederfte gevoelens gedenken aan het Gevecht onder den Heere van War mme , Jvjihim van Na [[au, en den wakkeren viee-.Amïraal van der Does-, wk'jt. Vioot, vereenigd met de Schepen der Engejfche Admiraals, Hom en 'Drakt, tegen de onverw'hV nelyk genoemde Vloot der Spanjaarden, reeds twee Eeuwen geleden, zoo manmoedig, ge&redefi en overwonnen hebben? —■ Hoe veel moed en ervaarenheid befchouwen we in het bemagrigen der vyandlyke Haven van Cadix door de onzen en Engelfchen, in den Jaare 1596! — Metwelkeen onverfchrokkenheid zien wy den Batavier zynen Koophandel uitbreiden tot in de vérstafgelegener deelen van het Ooften en Weften, in eenen tyd, dat de trotfche Spanjaard hem van den H-indel uitfloot! — in eenen tyd,, dat de magtigitcn van Europa op den ondergang van dit Land het fcheenen aangelegd te hebben,- ja in eenen tyd, dat Nederland , door geduurige oorlogen, 'fcheen afge~

mat,te zyn! Hoe groot is de moed en Z e-

manskunde, die Wy zien doorilraalen in den drié* jaarigen tocht van den fchranderen en nia'minder A 4 dap*

Sluiten