Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O E P' CL ASS E. IIde R A NU Callitiuche Vernai l.

Voorjaars Steruekruid.

Ster re kruid met de bovenfte Maden êVaal en man\vyvi§e Bioemen.

TYu waterplantjen beeft op »t uiterlyfce aanzien & «eene byzondere fchoonheid , maar naauvykeuneet êbI"ci.otLdf is Uet voor den Natuurkenner lantsch niet onaangenaam. Het is ^flootei e» fHlftaande watéren te vinden , maar t verkiest ny Sïïto teTioete water. Deszelfs M wortelen zyn meerendeels op de modder «ut«Je,^ W£l in het water zwemmende. Op het water verbSïdt de bundel van tropsgewvze by dkandere» gevoegd" ovaale bladen eene fter. . De boverdte Sn zv» erooter, afgeftompt of iets ingedrukt , h et en ïèblen bladgelen. PDe onder het water ftaande bladen zyn itomp en W™**™^^ bloeityd verfclvynt, ryst de plant ie s uit het. watefomboog, en men ziet op weerskanten, telken, ui den, «el van ieder gepaard blad, een op een wit hclmdraadjen zittende meelknopjen uitfteeken, en d duurt zo lang, tot dat de bloeityd voorby daarna kruipt dit weder onder 't water, en een aX uit Ten boventon fteng bladen voortkomende rvst weder op, gedunrende dat zig de fteng ïy«B?boad7ndbeid vêrlfngt Ten gelykentyde;g men uit den oxel der bladen twee witte vliezige hoornvormia gekromde blaadjens voordkomen, uit S raidden "het neeldrudjea vooïfcomt, cn <*

Sluiten