is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelwerk van het genootschap der beschouwende en werkdadige wiskunde, onder de spreuk: Mathesis scientiarum genitrix, te Leiden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN EERE EN AENZIEN VERHEEVENE

B E S CHER.MHEEREN!

UITMUNÏEMDE VOORSTANDERS VAN DIT

KWEEKSCHOOL ,

wee edele

BESTUURERS en MEDEBESTUURERS. MENSCH LIEVENDE

ONDERWYZERS der KWEE KELINGEN

VAN DIT

GENOOTSCHAP/

1MT yn God.' had ooit myn oog dit zalig uur voorzien.' Kon 't liefdrykst Oudrenpaer my zulke gaeven biên, Als my de gulle hand der Stelkunst heeft gefchonken ? 6 Neen.' .... ik fta verftomd en voel myn Ziel ontvonken Tot zuivre erkentenis. — Ik ging myne Oudren kwytj Gy, Kunstmeceenenl hebt den Wees uw hulp gewyd.' Gy baent my 'tedel fpoor tot een gelukkig leven, En voor myn volgzucht zelfs wordt my dees prys gegeeven • Een Prys my, boven 't Goud van Ophir in waerdy ,' Jk kan niet..,. Dankbaerheid 1 treed toe, en fpreek voor my.'

J. BLO K.

Jn de Stelkunde,