is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte opheldering van eenige plaatsen uit het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i 8 Opheldering van Jac. IV: 5,6.

daarby „ Ochof al het volk des Heeren , niet ,, alleen die twee, maar de Hondert - Buizen„ den van Israè'l, Propheten waren, dat de „ Hesrem zynen Geest over hen gavel" Vs. 29. Zonder dat ik hier één woord meer van zegge, ziet elk Leezer; dat dit ons leert, „ de Geest, die in ons woont heeft geen Lust tot nydigheit, maar gesft meer„ dere genade." Hier in, als zeer waarfchynlyk door onzen Apofiel bedoeld, beruften wy.

§. 146. Opzichtelyk tot de tweede Spreuke van onzen apofiel vs. 6; moet men bekennen, dat dezelve aldus woordelyk in het O. T.j zoo als de Onzen het vertaalt hebben, niet te vinden is; maar Taal-kundigen hebben vry eenftemmig opgemerkt, dat men ze, volkomen zoo a^ Jacobus en ook Petrus fchryven, vindt in de oude beroemde Griekfche overzetting van Spr. 3 : 34. Onze vcrtaaling heeft aldaar „ zekerlyk de fpot„ ters zal Hy befpotten ; maar den zacht„ moedigen zal Hy genadé geeven " maar de 70 tigen ichryven in het Griekfch, de Heere weder/laat den Hoovaardigen, maar den needrigen geeft Hy genade" zonder eenig onderscheid, dan dat de 70 tigen leezen Kvpio? en

de Apoftelen ©eo? In de zaak ftemt die

vertaaling met de onze, en met den Grond-text genoegzaam over een. De Apoftelen koi 1 den daarom veilig hier,,die gewoone vertaaling behouden. Het is voor myn toeleg

niet noodig, .dat ik my in de verklaaring van die zaaken, en in de nuttige Leeringen,

wej-