Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦gS HET JAAR TWEE DUIZEND

geen een land onnut blijve, en de regeering zaf volmaakt zijn.

Eeuwig waaren voor geld te verruilen was eene der groote dwaasheden van de natieën die ons voorgegaan zijn. De Spanjaarden en Portugeezen , die de goud-en zilver-mijnen bezaten, waren minder rijk dan andere natieën. Hoe kan men de bijzondere perfooneu van eenen Staat dwingen zig het genot te onthouden, om geld opteftapelen. De ontdekking van de Nieuwe Waereld, eene ontzagchelijke menigte nieuwe waaren opleverende voor onze fmaaken en onze behoeften, heeft, zedert, zal men zeggen, een grooter getal panden of verbeeldende tekenen dier rijkdommen gevorderd; het zij zoo. Maar waarom was Holland rijker naar evenredigheid dan Spanje? Omdat 'er naar evenredigheid meer arbeid in Holland dan in Spanje was. Dat het geld uitgevoerd wordt heeft minder zwaarigheid in dan wanneer de waaren uitgaan. Het is de arbeid van zijne eigen inwooneren die in eenen Staat deszelfs waaren rijkdom bepaalt. Alles hangt af van den,omloop. De balans van den handel is dikwerf bedrieglijk, omdat de verbeelding de fchaalen dier balans bezwaart of verligt.

EEN,

Sluiten