Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3^ HET JAAR TWÉÉ DUIZEND'

Amida rond gereden; maar daar was niemand die zig onder de wielen van zijnen wagen liet verpletteren.

Men koomt vrij in Japan en ieder doet gretig zijn voordeel met de vreemde konsten. De zelfmoord is geene deugd meer bij dat volk; het heeft opgemerkt dat hij het werk van de wanhoop, of van eene dwaaze en misdaadige gevoelloosheid wa$. Përjié.

Ispahdn den ..... De Koning van Perfie heeft met zijne broeders gefpijsd, die zeer fraaie oogen hebben. Zij helpen hem in het rijks -beftier. Hun voornaamst werk is hem de brievè» voorteleezen. De heilige boeken van zoroast e r en s a d d e r worden hier altoos nog geleezen en geëerbiedigd; maar men fpreekt niet meer van qmar noch van ali.

Mexico.

Mexico den Deeze ftad herkrijgt haaren ouden luister onder de doorlugtige règeeriïrg van de Vorsten uit het Huis van den beroemden montezuma. Onze Keizer heeft, bij zijne komst tot den troon, het paleis weder doen opbouwen, gelijk bet Was in den tijd zijner' voorvaderen. De Indiaanen gaan niet meer zonder linnen en met bloote voeten. Men heeft midden op het voornaamfte plein van de Had een ftandbeeld opgerigt van gatimotzin, op gloeiende kolen Eggende;

Sluiten