is toegevoegd aan uw favorieten.

Staat van regering, godsdienst, geleerdheid en konsten in Groot-Britanje, omtrent het einde van de agttiende eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

534 Hoofdft. III. Van de Univerfiuiten.

nigmaal vergeten. Velen denken dat hun de befluiten der Kerkvergaderingen tegen foeminas fubintroductas in 't geheel niet aangaan, en zeker FeUow van een Kollegie te Oxford, die tevens een goede predikantsplaats bezit, welke hy door een' Curatu laat waarnemen, onderhoud hier te Londen in myn buurt eene Mufe, die niet onder de kuifche Negen behoort, en ik zie hem, in de Oxfordfche vakantie-tyden, byna dagelyksmet dezelve voorby myn deur gaan. De zelfde man heeft, niet zeer lang geleden, de eer der bisfchoplyke kerk tegen een' nieuws opgeftanen en wel ontvangen fchryver verdedigd, en wel zo, dat de Aartsbisfchop van Kantelberg goedgevonden heeft, denzelven dieswegens zyne goedkeuring te betuigen.

Men is tegenwoordig in de weer om het huwlyk, by akte van 't Parlement, aan de Hoofden der Kollegien toe te laten. Ook heeft men voorgeflagen die vergunning tot alle Fellows, die zig niet in 't Kollegie ophouden, maar als Curates dienen of fchoolen houden, uit te ftrekken: maar daar zal denkelyk niets van komen, dewyl men dan zo vele fellowsplaatzen niet zoude zien openvallen , om ruimte voor anderen te maken, die de van tyd tot tyd in den egt tredenden wenfehen op te volgen. Dikwyls houdt zig de helft der Fdlows buiten het Kollegie op, en de afwezigen verkiezen niet te trouwen, om dat zy in dat geval de kleine inkomften, welken zy als Fellows genieten, en zonder welken zy niet wel beftaan kunnen, zouden verliezen. Anderen hebben geen hoop om toe een pre-

di-