is toegevoegd aan je favorieten.

Staat van regering, godsdienst, geleerdheid en konsten in Groot-Britanje, omtrent het einde van de agttiende eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdit. III. Van de Üniverfiuüen. 241

in welke het grootfte gedeelte der Handfchriften ftaat.

Sir Thomas Bodeey is eigenlyk de ftigter dezer bibliotheek niet, maar wel Humphrey, Hertog van Gioucester, die het gebouw voltooide, hetwelke de Univerfiteit in den jare 1437 op hare kosten begonnen had, en genoodzaakt geweest was* uit gebrek aan geld, te laten fteken, en die tevens deaelve met boeken en handfchriften befchonk, waar andere begunfligers vervolgens hunne giften by^ voegden. Het grootfte gedeelte van deze giften is ten tyde der hervorming door blinden yver, die overal in de wereld zo veel fchade veroorzaakt heeft* te niet gegaan, en de boekery bleef in eenen be. klagenswaardigen toeftand, tot dat Sir Thomas 6'g over haar ontfermde, en zo veel voor haar d'jed j dat de Univerfiteit hem voor ftigter verklaard 'neeft. Hy befteedde daar toe byna zyn ganfche vermo. gen, en men rekent dat hem dezelve, alJ'es te zamen genomen, niet minder dan 17000 'p0nd &ef» ling heeft gekost. Hy heeft zelve zy'a ieven béfchreven, welk door Thomas Hear<ne naderhand op nieuws is uitgegeven fe), en w aar in veel gevonden wordt, dat tot de hiftorie dezer vermadrd'ë

boek-

fc) Het kwam in i646 vóór de 'eerlle maaI uit. De uit? gave van Hearn is van 't jaar i7c? ^ Qok vindE men BoD. Lets leven inWooDSAMo.vr ^ & de BiograpMa Britan, nica, en in <t DSiotutire van' CiUUFFEPlé. Behxhem tt daar over ook vry wydlopig.

IV. Dees.' n