is toegevoegd aan uw favorieten.

Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder, en over deszelfs schryven aan de gouverneurs van de Oost- en West-Indische bezittingen van den staat [...]. Ingelevert [...] op den 7 january 1796.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i )

Rechtsgeleerd Advys in de zaak

van den gewezen Stadhouder, en over deszelfs fchryven aan de Gouverneurs van de Oost- en West-Indifche Bezittingen van den Staat.

(jfezien by ons ondergetekende, Rechtsgeleerden, de navolgende Stukken van A. toe G. 2do loco.

A. Copy van eene Misfive van den gewezen Stadhouder, Willem V., in dato den 7 February 1795 > gefchreven uit Kew in Engeland , aan den Gouverneur van Suriname, J. F. Friderici.

B. Copy van eene Misfive van de Directeuren der Colonie Suriname > aan Hun Hoog Mogende gefchreven in 's Hage den 3 Augustus 1705, dienende ten geleide van bovengemelde Misfive van Willem V,, in Authentica Copia aan Hun Hoog Mogende gecommuniceerd.

C. 1. 2. locis. Twee Extraéten uit de Decreeten van de Vergadering van

de provifioneele Reprefentanten des Volks van Holland, in dato den 4 en 5 Augustus deszei ven jaars, waar by opgemelde Misfive van Willem V.i'va Holland commisforiaal gemaakt is.

D. 1. £. locis. Een breedvoerig Rapport, in dato den 29 September deszeiven jaars, door de Burgers J. G. H. Hahn, P. Gevers, P. Paulus en A. J. la Pierre, ter Vergadering van Holland uitgebragt, en ten zeiven dage aldaar geconverteerd in een Decreet, en daar heenen ftrekkende, dat Hun Hoog Mog. de opgemelde Stukken ten fine van confideratien en advis gelieven te ftellen in handen van de beide Ondergetekenden.;

E. Een Extraft uit het Register der Refoluden van Hun Hoog Mog., in dato den 5 Oclober laatstleden , waar by de Gecommitteerden van Holland verzogt worden by hunne Principalen te willen effectueeren, dac omtrent de zaak ten principale het advis van de Ondergetekenden worde ingenomen, met verzoek om, het zelve ingekomen zynde, aan Hun Hoog Mogende te willen fuppediteeren.

F. Extreét uit de Decreeten der Vergadering van de provifioneele Reprefentanten van het Volk van Holland, in dato den 7 October 1705.

Nog by ons ondergetekenden gezien de Copyeener Misfive van A.J.Sluysken, provifioneel fungeerend Gouverneur van de Colonie aan de Kaap de Goede Hoop , in dato den 10 July, en gefchreeven aan ....... , met Extraffc

uit de Decreeten van Holland, in dato den 19 October 1795 , G. & , sdo locis.

A ï-uidende