Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vervolg-"vanKRISPYN DokteronCafJier^

VYFDE TOONEEL.

elizabhth, LUCYTJEj GryPAART,.

flaapenje, Goosen, Beresb,

, "TT 1b fin end. '

XJier zyn we! WiJ de Baas haaft fterveaj i Dan hoopen wy ock nog wat te ervea»

Elizabeth. I Gy beeldt u waarlyk vry wat in.

l-u c Y tje.

|:Koomt lomperts, doet maar naar den zï» Van uwen Heer, helpt hem te Eedde, Op dat de zachte flaap hem redde.

Eli za bet li. , Ja, help hem op het Ledekant.

Goosen tegen Berend, ! Laet ons te faem gelykerhand ; Mit ongze Klompen trappen, flampen. ! Miflchien vervliegen dan de dampen ' Van zynen flaep. My dunkt gewis, I Dat dit het befte middel is.

{Zy gaan aan 't fpriagen en trappel&è met hunne Klompen.) Elizabeth. l Wie heeft « dit geraas gefcoodea!

Sluiten