is toegevoegd aan uw favorieten.

Wonderbaer en rugtbaer leven van den ex-pater Auxilius van Moorslede, alias Pieter-Francis-Dominiq Vervisch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(m)

en den Guardiaen, nogtans dezen heeft dit enkeiyk uyt. Biiïchoppelyk verzoek gedaen, Verdomt moet daerom niet verloren gaen.

Men heeft dan van alle kanten in alle huyzen rayn'er kennilfe of Vrienden huys-zoek gedaen ,■ cn alommc onderzocht aen de Poorten, om te wetsn langs welke ik was uytgetrocken, om dus den haeze op het fpeur te acbter-jaegen ; maer alles te vergifs : non eft Jcientia, non eft prudentia contra Dominum. Z,y zogten tot in de kelders van de Quezels « en ik zat in het open veld als de ezels » zy zogten .my binnen de Stad Brugge, terwylent ik riep op het vlacke : undï Auxilium mihi! God myne onderneminge nog meer willende bejonfiigen, had het zoo toegelaeten dat ik als eenen Negromantier ongezien door de Cortryk-poorte was gepaffeert : volgens het avond rapport, daer was geen anderen Religieus dan eenen Dilcals de Smcde-poorte uytgegaen: waer op zy in meyning ik van baerd, van kap en zak verandert was in Carmeliet, langs de kanten van Tourhout zyn geloopen , op den tyd dat ik op het Ooftcampveld zong op den voys der Patriotten : vive la Liberté !

Hier hoort men Biffchop groot , met Gryfe bitter

zugten,

Om dat zy vree/den 't zaem, dat dit myn fchielyk

vlugten,

Zoud hebben klaer gedient tot hun'er fchaemt en

fchand,

Mids hun Sententie was , tegen de fVeth van

't Land.

'k Vïrkoos uyt 'tflot te vlugten, Dan in een kot te zugten!