Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. ij

gondheid drinken, of hy zal door het grof Cefchut tot de Wolken verheven zyn. De Hemel zal het gejuich des Konings te rug kaatsen,'t geen door de echo vervangen en herhaald zal worden. Volgmy Me. vrouw.

ZESDE TOONEEL.

Hamlet (alleen)

Ach! dat dit Vleesch verfmelten , of in eenen traanenvloed veranderen mogt! of dat de Eeuwige geen Wet tegen den zelv moord gegeeven had!.... ö Hemel! Hemel! hoe gering, vermoeiend en nutteloos fchynt my al het genot van dit leven te zyn !

Verachtenswaarde Waereld! gy zyt een onbearbeid Hof, waar in alles in verwarring is, en dat flegts dis telen en onkruit voortteeld !... moest ik dit beleven"!

flegts twee maanden dood ! neen nog zo lang

niet! —• een zo voortreffdyke Koning!—tusfehen wien en deze zo veel ©nderfcheid is, als tusfehen Hyperion en Satir (7) zo minzaam tegen myne moeder, dat hy niet lyden kon dat de wind haar eenig-

aints hard in 't aangezicht fnee! Hemel! moet

ik dit zien? — zy pleeg hem aan te hangen, als of het voedsel der tederheid haaren honger vermeer, derden: en echter binnen den tyd van een maand!

— ik mag 'er niet aandenken ! Gebreklykheicl

uw naam is Vrouw! nog eer de fchoenen oud

geworden zyn, waar mede zy hetlyk van mynen vader,

(l) In den eersten op/lag fchynt deze vergelyking •wat vergezogt te zyn; doch zy is echter ongemeen fraai. Door de Snir word Pan, en door Hyperion, Apollo verftaan: Pan en Apollo waaren Broeders. Hamlet bedoeld hier den ftryd van deze twee Goden «ver den voorrang in de Muzyk.

Wahbürton,

Sluiten