Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226" D E S T O R M,

Antonio. Ziet hy wind het Uurwerk van zyn vernuft op; daadlyk zal het Haan.

Gonzalo.

Myn Vorst.

Sebastiano. Eén — tel, Antonio.

Gonzalo. Als iemant het verdriet, dat ieder een ontmoet, op zig neemen wil, zo bekomt hy daar niets voor,

als

Sebastiano.

Een Daalder.

Gonza lo. Dilores; (v) waarlyk bekomt hy die. Gy hebt beter gefprooken, als gy van voorneernen waart. Sebastiano. En gy hebt het verfhndiger opgenomen, als ik begeerde. Gonzalo. By gevolg, myn Heer.

Antonio. Foei! kan een Man zulk een verkwister zyner tonge zyn!

A L o n z o. Ik bid u, fpaar u.

Gonzalo.

Goed; ik ben gereed; maar egter

Sebastiano. Wil hy fpreeken.

Antonio. Wat zullen wy verwedden, wien van beiden het eerst, hy, of Adriaan zal beginnen te kraaien? Sebastiano.

De oude Haan.

Antonio. De jongen. gE-

{» De koude korswyl beftaat in de gclyke klank der woorden dollar (Daalder) en dolour (Smart).

WlELAND.

Sluiten