Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISO KONING JOHANNES.

J 0 hannes.

Welk een Gek heeft den Hemel ons hier toe. gezonden ?

Leonoore. Hy heeft eenige trekken van Coeur de Lion in 't gezicht, en een zelfde toon in zyne Mem; vind gy. niet eenige gelykheid, met myn Zoon, eh de geftalte van dit jonge Menfeh?

Johannes. Ik zie hem reeds lang daar op aaHen bevind dat hy volftrekt op Richard gelykt. (tegens Robert) nu myn Vriend, zeg my wat u beweegt om eenen aanfpraak op uw Broeders goed te maaken ? Philip.

Vermits hy een half gezicht heeft als myn Va. der; met dit halve gezicht zou hy gaarne myn Va. ders geheele erfgoed hebben, een grootje (h) met een half gezicht, vyf honderd ponden 'sjaars! Robert.

Myn Vorft , toen myn Vader nog leefden, ge»

bruikten uw Broeder myn Vader veel

Philip.

Zeer goed myn Triend, daar*door kunt gy myn erfgoed niet verkrygen, gy moet verhaalen hoe hy myne Moeder gebruikten.

Ro.

(6) De Dichter begaat hier eene Anachronismus, wyl by op een Engelfche Munt zinfpeeld, die niet eer als tn 't Jaar 1504, onder de 'Regeering van Hendrik VII. geflaagen wierd: namelyk op een groot of Pence, waar op even als op halve grooten, flegts halve gezichten geftempeld wierden , Koppen tn profil; daar byna alle de voorige Zilvermunten, bet geheele gezicht met de Kroon hadden, ten tyde van Koning Johannes waaren 'er nog geenPence; zy wierden zo veel men weet onder de Regeering van Koning Edward III, bet eerfte gejlagen.

Theobalb.

Sluiten