Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. a§

een Kind aanneemen als opvoeden. — kom hier Moor; ik, geeve U van ganfcher harte, wat ik, indien gy zulks niet reeds hadt, van gantl'cher harte onthouden zou. Om uwent wille , myn pand, ben ik in myn Ziel bly dat ik verder geen Kind meer nebbe ; daar uwe vlugt my zp wreed had doen worden dat ik U een Bel zou aangedaan hebben, -t-t ik ben gereed, Eerwaarden Heer. Hertog.

Laat ik met U fpreeken , Brabantio , zo als gy zelfs fpreeken zoudt; en een oordeel vellen dat deze geliefden tot een trap kan dienen om weder in uwe gunfte te komen. Wanneer 'er geen hulp meer is , dan hebben de bezwaaren een einde : wanneer men het' ergfte beleeft heeft, 't geen men te vooren nog hoopte aftewenden, een ongeluk te beklaagen dat reeds gefchied is, is de naaste weg om een nieuw ongeluk te verwekken. Wanneer men de geftrengheid van het noodlot niet ontwyken kaii, is het geduld echter in ftaat den fpot met zyne beleedigingen te dryven. de Beroofde die daar om lagcht, ontfteeld den Roover iets; maar die onnutte gramfchap toond, berooft zich zelf. Brabantio.

Wel nu, dan mogen de Turken het Eiland Cf. pius wel wegneemen, wy verliezen het toch niet, zo lang wy daarom lagchen kunnen. Hy, die het meeste op de troost ziet, die hem by zyn Vonnis gegeeven word , heeft het meeste, nut van zyn vonnis, maar dezen voeld beide, het vonnis en het onheil, die om zyn toorn te bataalen, iets van het armzaaüge geduld leenen moet. diergelyke Vonnis, fen zyn aan beide zyden even fterk om het onheil te verzagten of te verbeeteren. Maar woorden zyn toch maar woorden; en ik heb nooit gehoord, dat een gewond hart door het oor geneezen is. Ik bid U op het nederigfte, laat ons de Staaisge •' fohillen verhandelen.

B S Hz*

Sluiten