Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* OTHELLO.

Jago.

Verlaat U op my —— ga , en fteekt geW by U T" 'k heb U reeds g^iWen zeg het nog éénsi ik haat den Moor: myne oorzaak ligt diep in 'É harte; den uwen heeft geen minder grond, laat ons ter wraake met elkander weder vereenigen ï kunt gy hem hoornen opzetten, zo ftrekt het U tot genoegen, en my ten kortswyl. de toekomftige tyd gaat nog van verfcheiden voorvallen zwanger , die evenwel in 't licht moeten komen, ras , ga heen — zorgt nu voor geld. Morgen fpreeken w» elkander weder. Vaar wel.

Roderigo.

Waar zien wy elkander morgen ?

Jago.

In myne wooning.

Roderigo. Ik zal tydig by U zyn.

Jago.

Goed, vaar wel — hoort nog eens Roderigo ? Roderigo.

Wat is het?

Jago.

Niet meer van verzuipen; hoort gy?

Roderigo. Ik heb my bedacht, ik wil heen gaan, en alle myne Landeryën verkoopen.

Jago.

Doet dat, vaar wel. fteekt geld genoeg in uw zak.

TIENDE TOONEEL

Ja go, alleen.

Zo maak ik immers van mynen gek mynen fchat» roeester.'doch daar voor moet ik myneverkreegene kennis ten kwaade aanwenden , zoude ik mynent

tyd

Sluiten