Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236

HENRIK de VIERDE»

f, myn Roode fchimmel te zuipen", zegt by, en antwoord „ omtrend Veertien " en een tyd daar na een kleinigheid ; een kleinigheid ! . ■■ kom roep F^lftaff in; ik zal voor Percy fpeelen, en dat dikke ftuk vleefch za! Mevrouw Mortimer , zyn Vrouw verbeelden. Rivo (o o) zegt de Suipuit. roep dat Ribbenfpek; roep den Talkhans binnen.

AGTSTE TOONEEL.

Falstaff, Bardolph, Peto, de voorigen.

Poins.

Welkom, Hans! waar zyt gy geweeft ? Falstaff.

De Drommel haal alle Bloodaarts; zeg ik; en de duivel mag hem he'pen.' — geef my een glas Sek, Jongen l —— Eer ik deze Levenswyze nog Janger dryf, wil ik voetfokken naaien; en ze weêr wasfchen en verzooien • .■ ■ de drommel haal alle laffe Bloodaarts! — geef my een glas Sek, Lompen ! —• is 'er dan gsen deugd meer in de wae. reld?

(Hy drinkt,) Prins Henrik. Hebt gy wel ooit Titan; de verliefde Titan (pp) een ftuk boter zien kusfchen;dathem vandetedtrfte zaaken fprak en weg droop? (qq) indien gy dat gezien hebt, zo vergelyk dit ftuk V-et daar mede.

Val-

(o o) Dat is. Drinken- een gewoon foreekwoord van dien tyd, 't welk in meer oude Tooneeijpelen vooikomt.

(pp) De Zon.

(i q) Naar de Verklaaring van Wakburton. —

met

Sluiten