is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kit BLYSPEL de DWAALLNG. 4$ö

GOMPERT, NeTTENBURG, SlïRVAAS > JOOST. GOMPERT.

Eer Forrenates, 'k bin je dienaar, ei, beget, Ik'eb an je 'uis geweest, maar vond de baak verzet, Om dat je. kyk, verftaeje, in 'uis niet ftond te weezen: Nou. dats'om't even,'k'eb voor 't geld toch niet

te vreezen; Maar nademiddag was 't gezeid.

Nettenburg.

Uw geid is klaar, Als gy 't beitelde goed my levert.

G o M P E R T.

Kyk, zie daar,

Ik 'ebje toch de Ring geleverd zelf in anden. Nettenburg.

Wanneer ?

G o m P E R t. Daar nis Owaif waar ftaeje te belanden. Eer Fortenates, as je geen gehegen 'ebt?

Nettenburg. Ik loof voorzeker dat gy faam behaagen fchept In my te foppen; wantik heb geen Ring vernomen, Gy zoudt die brengen, maar gy zyt nog niet gekomen.

GOMPERT.

Ai.kyk.verward, men 'eer.bin jy gien heerlyk Man?

Netten burg. Die ben ik zeker.

G o M P E R T. Ai, waarom ontkeB je dan, 'Et geen je knecht nog zelf gezien 'eeft by zen oogen *

NETTENBURO.

En ik zeg U ronduit dat alles is geloogen.

Gom peet. Wat zegje, ftaeje dan te willen liegen, dat Je mynen Ring.

Net-