is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 95

wanhoop u geeft. Laat hy van u verlaten worden , die zichzelven verlaten heeft. Begeeft u naar den zeekant; ik ftel u volkomelyk in het bezit van het fchip, en allen deszeifs rykdommen. Laat my een oogenbiik alleen, bid ik u ; ja, ik bid het u, want ik heb het (recht om te) beveelen 'verlo.' ren. Daarom bid ik thans. —— Ik zal u binnen, kort wederzien. (Hy gaat zitten,)

Cleopatra, Charmian, Iras. ( Op bet Tooneel komende. ) Eros.

Ach! waardfte Mevrouw, gaa naar hem toef Vertroost hem toch /

Ir as.

Ja, doe dat, lieffte Koningin.'

Charmian. Ja, voorzeker; wat anders.?

Cleopatra. (tegen Antonius.') Laat my by u nederzitten. o, Juno!

Antonius. Neen, neen, neen !

Eros.

Zie toch herwaarts, Mynheer!

Antonius. O, Foei, foei, foei.

Charmian. Mevrouw.' ——

Ir as.

Ach .' Mevrouw! Ach! genadigfte VorftinV Eros.

Ach.' Mynheer" Mynheer!

Antonius. Ja, myn Vriend. — By Philippi voerde hy zyn zwaard als een danfer, terwyl ik den mageren

en