is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43£

AANMERKINGEN

OP

De TWEE EDELLIEDEN vah VERONA, B L T S P E L,

Dit Blyfpel is gedeeltelyk, gelyk ook deDtti. hengen-avond, gegrond op eene der Vertellingen fn den ouden Franfchen Roman van Belleposest welke tot opfchrift heeft: „ Comme une fille Ro< Z mainefe veflant en page f «vin longtops unfien

aL fans eflre cegneue, & depuis l'eustamary, " aZautre divers discours." Zie, Hiftoiret Tra*'• . ƒ tv™ IV HM. 7.- Welke Vertelling gefTgd is^ar'eenf ïog7 ouder ^luanjhe van Bandello. Zie Banbello, Mvete, T,m. l£ Nov <i6. te weeten voor zo verre het de liefdegevallen van J u li a,en in den Driekoningen-avond, die van Viola betreft. Voor het overige fchynt het vervallen van Vaientiko onder de ftruikroo5 . door den Dichter gevolgd te zyn naar dieotnftandieheid in de Arcadia, daar Pykocles de He: E aanvoel. Zie de Arcadia, Ift'Boek. 6de Hoofdl De overige bykomende omftandigheden ^waarfchynlyk van des Dichters «k»»»*^

Pa? <n6 Ros. 7, 6. {van onderen.)

„ Neen, trek my geene , .

Dit was ten tyde van Smakespeaee eenefpreöfc. wvs dTe zoveel wilde zeggen als, iemand voorden gS betden, doch dezelve is thans verouderd en buiten gebruik geraakt. Thiobalo»

Ee 4 paS-