is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIEDEN van VERONA, BLYSPEL. 441

ftuk door Hertog genoemd. Doch dit is flechts een geringe misflag in vergelyking van den hiervoor aangehaalden, daar Shakespeare Verona en Milano van midden uit het land aan de zee verplaatst.

„ „ Vertaaler.

Pag. 352. Reg. 20, ar.

„ zo klaaglyk te fpreeken als een bedelaar op „ Allerheiligen."

Dat is tegen het naderen van den winter, omdat dan, voor lieden van dat beroep.de flechtfte tyd aankomt.

Dr Johnson.

Pag. 355. Reg. 14, r3l I2. rvan „„deren.) ,,o, Welk eene fraaije marionet! welkeen „ moot poppetje! Nu zal hy voorzeker de uitlegger „ weezen "

Speed zinspeelt hier op de Marionettenfpeei. ders, die hunne poppen de gebaarden laaten maaken , terwyl zy voor dezelve fpreeken.

t,-j n , i ■ Hawkins.

Ibid, Reg. 5. (van onderen )

„ Signor Valentino, myn Opwachter." In het Engelsch ftaat Servant, Dienaar. In oude tyden waren de Juffers gewoon hunne minnaars aldus te noemen, niet alleen in Engeland, maar overal. Zo hadden de Italiaanfche Juffers haare Cavalier. Servanti, en de Franfche haare Serviieurs; welk woord door onze Nederlandfche Juf« ferfchap van die tyden van de Franfchen overge. nomen wierd, gelyk blykt uit veele oude boeken, daar men van Juffers met haare Serviteurs gefproken vind; en zelfs is deeze uitdrukking nog heden onder ons Gemeen niet geheel buiten ee. pruik,

Vertaaler. Ee 5 Pag.