Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

426" HENDRIK de VIERDE.

zaamenzweering gemaakt hebben om uw Holland op te eeten.

Poins.

Hoe kwaalyk komt het overeen, datgy, na zo zwaar werk gedaan te hebben, zo-ligt praat.' Zeg my eens, welke braave jonge Printen zouden dit doen, wanneer hun vader zo z:ek was als de uwe thans is?

Pr ins Hendrik. Zal ik u eens iets zeggen, Poins.

Poins,

Ja, maar laat het wat goeds weezen.

Prins Hendrik. Het zal goed genoeg zyn voor vernuften van geen' grooter' rang dan het uwe.

Poins.

Gaa uwen gang; ik ftaa gereed om alles af te wachten, dat gy my zeggen zult.

Prins Hendrik.

Nu, dan zal ik u zeggen , dat het my niet voegt droevig te weezen nu myn Vader ziek is.offchoon ik aan u zou kunnen zeggen, als aan iemand, dien het my behaagt, by gebrek van een'beteren ,myn' viiend te noemen, dat ik droevig zou kunnen zyn' en wel zeer droevig.

Poins.

Ja, wel zeer droevig over zulk eene oorzaak. Prins Henerik.

Op myne eer , gy denkt, dat ik reeds zo ver ben in het Duiveis-boek als gy en Falftaff, in ftyfkopptgheid en volharding. Het einde zal het uitwyzen. Maar ik kan u zeggen, dat myn hart inwendig bloed, omdat myn Vader zo ziek is; doch dat het my, dewyl ik zulk flecht gezelfchap verkozen heb als het uwe, met recht alle uiterlyke vertooning van droefheid verbied.

_ „ Poins.

Om welke rede*

Prins

Sluiten