is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

È L r S P Ë Li 433

Leonato. Wat wilt gy hiermede zeggen, Mynheer ?

Claudio. Dat ik niet met haar wil trouwen, of myn haft verbinden aan eene openbaare hoer.

Leonato* Myn waarde Heer, indien gy overtuigd zyt, dat gy den zwakken tegenftand van baare jeugd verwon.

nen hebt,en övtr haare maagdom gezegepraald

Claudio.

Ik weet wat gy zeggen wilt. Gy wilt zeggen, indien ik haar bekend heb, dan heeft zy my omhelsd als haaren echtgenoot, om dus do misdaadigo overyling te verkleinen. Maar, neen, Leonato, ik heb haar nooit door eenig oneerlyk woord verzocht; maar haar fteeds, als een broeder aan eene zuster, befchaamdo oprechtheid , en betaamlyke genegenheid betoond.

Hero.

En ben ik u ooit anders voorgekomen ? Claudio.

Weg met uw voorkomen.' Ik durf het tegendeel fchriftelyk ftaande houden. Gy komt my voor gelyk Diana in haaren kring ,zo zuiver als een bloemknop éér de wind dien heeft aangewaaid; en echter zyt gy meer verhit in uw bloed dan Venus, of de geile wilde dieren, die van ongeregelde driften woeden.

Hero.

Is myn bruidegom wel by zyn verftand, dat h|' zo wonderlyk fpreekt?

Leonato. Waarde Prins, waarom fpreekt gy niet *

DonPedro. Wat zou ik zeggen ? Ik ftaa befchaatnd omdüt iÉ myn best gedaan heb om myn' vriend aan eene gemecne hoer uit te huwelyken.

se tit'