is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de Noord Amerikaansche staats-omwenteling.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en een' gedeelte der Jernfeyfche troepen', 'enz. 8$

joor Philips een leven, 't welk door alle zyne vorige krijgsbedryyen roemrijk was gemaakt. Reeds byzyne intrede in den loopbaan der wapenen, verwierf hy , by verfchihende voorvallen van eenen voorgaanden oorlog, de volkomen goedkeuring van Prins Ferdinand, onder wien hy in Duitschland gediend had: en als krijgsman werd hy algemeen bewonderd. Maar offchoon al een groot gedeelte der verwoestingen, door de troepen onder zijn bevel aangericht, mogten kunnen verdeedigd worden naar de grondbeginzelen der genen, die de rechten en de wetten van den oorlog van de zelfde kracht en verplichting rekenen, als de rechten in de wetten der menschlijkheid; moet het echter den voorftanderen van zynen roem met reden fpyten, dat het flerflot hem niet drie weken vroeger wegrukte.

F f DRIE-